Yleiset lainausehdot – vuokrattavat resurssit

Seuraavat vuokrausehdot ovat voimassa kaikissa perävaunujen vuokrauksissa Fiksuveto Oy:n (vuokranantaja) ja vuokraaja välillä.

I. Trailerin määritelmä

Trailerilla tarkoitetaan ajoneuvon perässä vedettävää umpinaista perävaunua kaikkine lisäosineen ja laitteineen.

II. Trailerin käyttö

 1. Vuokraajalla on velvollisuus lukea perävaunun käyttöön liittyvät ohjeet ennen käyttöönottoa
 2. Vuokrattua traileria saa käyttää ainoastaan Vuokraaja itse. Traileria saa käyttää ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella.
 3. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy vuokraajalle vuokrauksen alettua. Vuokra-aika lasketaan alkavaksi vuokraajan saapumisesta perävaunulle vuokrauspäivänä avainten noudon yhteydessä.
 4. Vuokraaja vastaa siitä, että vuokrattua traileria ja sen käyttöä koskevia voimassaolevia määräyksiä noudatetaan, samoin kuin voimassaolevia pysäköintimääräyksiä. Vuokraaja vastaa vuokrapäivien aikana tulleista pysäköintivirhemaksuista tai muusta käytöstä aiheutuneista sakoista ja maksuista.
 5. Traileri saattaa sisältää GPS-paikantimen.

III. Laitteiston käsittely

 1. Vuokraajan tulee pitää hyvää huolta trailerista. Vuokraaja vastaa tahallisesti tai huolimattomalla käytöllä aiheutetuista vahingoista.
 2. Vahingon sattuessa vuokraajalla ei ole oikeutta itse korjata traileria, vaan siitä on ilmoitettava joko Pelican self storagen henkilökunnalle tai sähköpostiosoitteseen info@fiksuveto.fi.
 3. Mahdolliset vahingot käyttäjän autolle ovat käyttäjän omalla vastuulla.
 4. Vuokraajan vastuulla on kuvata vaunu ennen ja jälkeen lainauksen, ja säilyttää valokuvat vähintään 30 vrk palautuksen jälkeen. Vuokraaja luovuttaa valokuvat vuokranantajalle pyydettäessä, jotta mahdolliset epäselvyydet vahinkotilanteissa on mahdollista selvittää. Mikäli vuokraaja ei syystä tai toisesta toimita valokuvia pyydettäessä, katsotaan trailerin olevan vuokrauksen alkaessa edellisen tarkastuksen mukaisessa kunnossa.

IV. Vakuutus- ja korvausehdot

 1. Vuokrattu traileri on täysvakuutettu.
 2. Vuokraajan maksimi vahingonkorvaus vahinkotilanteissa on  200 euron omavastuu.
 3. Pienissä vahingoissa korvaus on tapauskohtainen ja vaihtelee 40-200 € välillä (esim. valokotelon rikkoutuminen 50 €) vahingonkorvaustilanteessa omavastuun maksu suoritetaan Fiksuveto Oy:lle.
 4. Mikäli vaunu katoaa/varastetaan lainauksen aikana, tekee Fiksuveto Oy rikosilmoituksen ja perii aluksi omavastuun 200 €, jonka jälkeen mahdolliset muut korvaukset selviävät tutkinnan jälkeen.

V. Vuokratun trailerin palauttaminen

 1. Vuokrattu traileri tulee palauttaa samaan paikkaan kuin mistä se on noudettu.
 2. Mikäli vuokrattu traileri palautetaan sovittua palautusajankohtaa myöhemmin ilman vuokranantajan lupaa, on Fiksuveto Oy:llä oikeus veloittaa korvaus  aiheutuneesta vahingosta (korvaus 100€/alkava vrk).
 3. Muualle kuin sovittuun paikkaan jätetyn trailerin noutamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat kustannukset veloitetaan vuokraajalta.
 4. Trailerin palautuksen yhteydessä vuokraaja valokuvaa trailerin kunnon ja säilyttää kuvia vähintään 30 vrk lainauksen päätyttyä ja on valmis antamaan ne pyydettäessä Fiksuveto Oy:lle kunnon tarkastusta varten.
 5. Traileri lukitaan aisalukolla  ja avain palautetaan takaovessa olevaan avainlaatikkoon, joka lukitaan sekoittamalla koodirivistön numerot

Mikäli vaunu katoaa/varastetaan vuokrauksen aikana, tekee Fiksuveto Oy rikosilmoituksen ja perii aluksi omavastuun 200 €, jonka jälkeen mahdolliset  muut korvaukset selviävät tutkinnan jälkeen.

Fiksuveto.fi sivuston käyttöehdot

Käyttäessään Fiksuveto.fi sivustoa käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Palvelu

Fiksuveto.fi palvelun ylläpitäjillä on oikeus muuttaa sivujen käyttöehtoja, sisältöä, sekä muita sivulla olevia tuotteita palveluita.

Tekijänoikeudet

Fiksuveto.fi Internet-sivusto on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Fiksuveto.fi pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Fiksuveto Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuu

Fiksuveto.fi sivuilla julkaistava materiaali esitetään sitoumuksetta sellaisena kuin ne ovat. Sivut saattavat sisältää sisällöllisiä tai muita virheitä eikä tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta voida taata. Fiksuveto.fi ei takaa sivustonsa keskeytyketöntä tai virheetöntä toimintaa. Fiksvuveto.fi voi muuttaa näitä käyttöehtoja ja sivujen sisältöä tai estää niiden käytön kokonaan tai osittain oman harkintansa mukaisesti ilmoittamatta siitä etukäteen. Palvelut voivat olla käytettävissä joko ilman kirjautumista tai ne voivat edellyttää kirjautumista. Kukin käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan eikä Fiksuveto Oy vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksistä, tulojen, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä tai mistään muusta taloudellisesta menetyksestä. Fiksuveto Oy ei ole myöskään missään vastuussa internet-sivustollaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen  aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Fiksuveto oy:n vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säädösten mukainen.

Henkilötiedot

Fiksuveto.fi palvelusta vuokrattaessa, käyttäjän tulee ilmoittaa tarvittavat henkilötiedot. Tietojen ilmoittaja on vastuussa omien tietojensa oikeudellisuudesta.

Tiedot tallennetaan käyttäjärekisteriin.

Mainokset ja linkit

Fiksuveto.fi ei vastaa sivuillaan olevien kolmansien osapuolien linkkien kautta saatavilla olevista sivuista tai niiden sisällöstä eikä muiden yritysten web-sivustoista, joista mahdollisesti on linkki tähän sivustoon.

Käyttö ja Tietoturva

Fiksuveto.fi toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla.Verkkoympäristö ei ole koskaan täysin turvallinen, vaikka käyttössämme ovat uusimmat tietoturvatekniikat varmistaaksemme sivustomme turvallisimman mahdollisen käytön. Fiksuveto.fi tarjoamiin palveluihin ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelua koskevat erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Lisätietoja

info@fiksuveto.fi